Canlı Destek

0324 341 1112

su arıtma sistemleri nelerdir

Su Arıtma Sistemleri Nelerdir

Su Arıtma Sistemleri Nelerdir

Su arıtma sistemleri nelerdir? Bugünkü yazımızda cevap arayacağımız soru olacaktır. Su artıma sistemleri, evde kullandığımız artımalar başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık sektöründe su arıtma sistemleri gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Ayrıca bazı su arıtma sistemlerinde de örnekler vereceğiz. Bunlar şu şekildedir;

 1. Ters Ozmoz Sistemleri
 2. Aktif Karbon Filtreleri
 3. Ultrafiltrasyon
 4. UV Dezenfeksiyon Sistemleri
 5. İyon Değişim Sistemleri
 6. Ters Ozmoz Sistemleri
 7. Distilasyon Sistemleri

gibi sistemler su arıtma sistemleri nelerdir sorusunu cevaplamaktadır.

Su Arıtma Sistemleri Nelerdir

 1. Ters Ozmoz Sistemleri: Ters ozmoz (RO), su arıtma alanında yaygın olarak kullanılan etkili bir su arıtma yöntemidir. Ters ozmoz, yüksek basınç altında suyun bir yarı geçirgen membranın (filtre) içinden geçirilmesini sağlayarak suyu kirleticilerden arındıran bir süreçtir. Bu membran, su moleküllerinin geçmesine izin verirken çoğu kirleticinin geçmesini engeller.
 2. Aktif Karbon Filteleri: Aktif karbon filtreleri, su arıtma sistemlerinde sıklıkla kullanılan ve suyun içinde bulunan kirleticileri gidermek için etkili olan bir tür filtre sistemidir. Aktif karbon, özel bir işlemle yüksek yüzey alanına sahip gözenekli bir yapı elde eden karbon türüdür. Bu gözenekli yapı, kirleticileri adsorbe etme yeteneğini artırır.
 3. Ultrafiltrasyon: Ultrafiltrasyon (UF), su arıtma ve filtrasyonunda kullanılan bir teknolojidir. UF, membran filtrasyonunun bir türüdür ve suyu mikrobiyal kirleticilerden ve bazı kimyasal kirleticilerden arındıran bir süreçtir. Bu teknoloji, suyun içindeki partikülleri ve mikroorganizmaları sudan ayırmak için kullanılır.
 4. UV Dezenfeksiyon Sistemleri: UV dezenfeksiyon sistemleri, ultraviyole (UV) ışığının kullanıldığı bir su arıtma yöntemidir. Bu sistemler, suyun içinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri, virüs, protozoa vb.) DNA ve RNA yapısını bozarak onları etkisiz hale getirir. Bu sayede suyun mikrobiyal kirliliği azaltılarak içme suyu kalitesi artırılır.
 5. İyon Değişim Sistemleri: İyon değişim sistemleri, suyun içindeki iyonların değiştirilmesi yoluyla suyun arıtılmasını sağlayan bir su arıtma yöntemidir. Bu sistemler, iyonların su molekülleriyle yer değiştirmesi prensibine dayanır. İyon değişim reçineleri veya iyon değişim membranları gibi malzemeler kullanılarak gerçekleştirilirler.
 6. Ters Ozmoz Sistemleri: Ters ozmoz (RO), su arıtma alanında yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Ters ozmoz sistemleri, yüksek basınç altında suyun bir yarı geçirgen membranın (filtre) içinden geçirilmesini sağlayarak suyu kirleticilerden arındıran bir süreçtir. Bu sistemler, suyun içindeki tuzları, mikropları, ağır metalleri, organik ve inorganik kirleticileri gibi birçok farklı türde kirleticiyi sudan uzaklaştırmak için etkili bir yöntemdir.
 7. Distilasyon Sistemleri: Distilasyon, su arıtma sürecinde kullanılan eski ve etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, suyun kaynatılması ve ardından buharın toplanması yoluyla kirleticilerin ve tuzların sudan ayrılmasını sağlar. Distilasyon, suyu kaynatıp buharlaştırarak kirleticileri geride bırakmayı ve ardından bu buharı yoğunlaştırarak temiz su elde etmeyi içerir.

Su Arıtma Sistemleri Nedir Neye Yarar

Su arıtma sistemleri nelerdir? Ya da bir başka ifade ile su arıtma sistemleri neye yarar? İçme suyu, endüstriyel kullanım, tarım sulaması ve diğer su ihtiyaçları için kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Bu sistemler, suyun içindeki kirleticileri ve istenmeyen maddeleri uzaklaştırarak suyun kalitesini artırmayı ve sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir hale getirmeyi amaçlar.

Su arıtma sistemleri, aşağıdaki gibi farklı amaçlar için kullanılabilir:

 1. İçme Suyu Arıtımı: Su arıtma sistemleri, içme suyu kaynağındaki kirleticileri uzaklaştırarak sağlıklı içme suyu sağlarlar. Bu sistemler, tuzlar, mikroplar, ağır metaller, organik kirleticiler ve diğer istenmeyen maddeleri sudan uzaklaştırarak içme suyunun güvenli ve temiz olmasını sağlarlar.
 2. Endüstriyel Kullanım: Endüstriyel tesisler, üretim süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini artırmak ve üretim ekipmanlarını korumak için su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu sistemler, endüstriyel atıkları temizleyerek çevreyi korur ve suyun geri dönüşümünü sağlar. Ayrıca, küresel ısınmanın etkisiyle beraber endüstriyel su arıtma çok daha önemli bir hale gelmiştir.
 3. Tarım Sulaması: Tarımsal sulama için kullanılan suyun kalitesi, bitki sağlığı ve verimlilik açısından önemlidir. Su arıtma sistemleri, tarım sulama suyunu kirleticilerden arındırarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırır.
 4. Atık Su Arıtımı: Atık su arıtma sistemleri, evsel ve endüstriyel atıklardan gelen suyun arıtılmasını sağlar. Bu sistemler, atık suyun içindeki kirleticileri gidererek çevreyi korur ve geri dönüşüme katkı sağlar.
 5. Deniz Suyu Tuzdan Arındırma: Deniz suyu, içme suyu veya endüstriyel kullanım için tuzdan arındırılarak temiz suya dönüştürülebilir. Bu amaçla, ters ozmoz gibi özel su arıtma teknolojileri kullanılır.

Su Arıtma Yöntemleri Nelerdir?

Su arıtma sistemleri nelerdir? sorusunu cevapladıktan sonra su arıtma yöntemleri nelerdir sorusuna cevap arayacağız.

Ters ozmoz sistemleri genellikle evsel veya endüstriyel kullanım için su arıtımı için kullanılır. Bu sistemler, suyun içindeki tuzları, mikropları, ağır metalleri, organik ve inorganik kirleticileri gibi birçok farklı türde kirleticiyi sudan uzaklaştırmak için etkili bir yöntemdir. Su arıtma sistemleri nelerdir sorusunun bir cevabı da ters ozmoz işlemidir.

Ters ozmoz işlemi şu adımlardan oluşur:

 1. Basınç: Ters ozmoz işlemi, yüksek basınç altında gerçekleşir. Bu basınç, suyun membranı geçmesini sağlar ve temiz suyun diğer tarafta toplanmasını sağlar.
 2. Membran: Ters ozmoz membranı, suyun içinden geçerken su moleküllerine izin verirken daha büyük kirleticilerin, tuzların ve diğer partiküllerin geçmesini engeller. Bu sayede, temizlenmiş su elde edilir.
 3. Kirleticilerin uzaklaştırılması: Ters ozmoz membranı, suyun içindeki tuzlar, mikroplar, ağır metaller ve diğer kirleticiler gibi istenmeyen maddeleri sudan uzaklaştırır. Temizlenmiş su, membranın diğer tarafında toplanırken kirleticiler genellikle atık suyun içinde kalır.

Aktif karbon filtreleri genellikle granül halinde veya blok halinde bulunabilir ve ev tipi su arıtma sistemlerinde, endüstriyel su arıtma tesislerinde ve içme suyu arıtımı için kullanılan çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu filtreler, suyun içinde bulunan organik maddeler, klor, koku ve tat gibi istenmeyen maddeleri gidermek için etkili bir şekilde çalışır. Su arıtma sistemleri nelerdir sorusunun bir cevabı aktif karbon filtrelerinin çalışma prensibini kapsamaktadır.

Aktif karbon filtrelerinin çalışma prensibi şu şekildedir:

 1. Adsorpsiyon: Aktif karbon, suyun içinde bulunan kirleticileri adsorbe eder. Adsorpsiyon, kirleticilerin aktif karbonun yüzeyinde tutulması demektir. Aktif karbonun gözenekli yapısı, kirleticileri çekmek ve yüzeyine yapıştırmak için etkili bir ortam sağlar.
 2. Kimyasal Reaksiyonlar: Aktif karbon aynı zamanda bazı kimyasal reaksiyonlara da yol açabilir. Özellikle klor gibi dezenfektan maddelerin varlığında, aktif karbon reaksiyona girerek bu maddeleri sudan uzaklaştırabilir.

Su arıtma sistemleri nelerdir? Aynı zaman ultrafiltrasyonun işleyiş prensiplerini de cavaplar.

Ultrafiltrasyonun temel işleyiş prensibi şu adımları içerir:

 1. Besleme: Kirli su, ultrafiltrasyon ünitesine beslenir.
 2. Filtreleme: Su, ultra ince gözenekli bir membranın üzerinden yüksek basınç altında geçirilir. Bu membran, suyun içindeki büyük partikülleri, mikroorganizmaları ve bazı organik maddeleri tutar.
 3. Temizlenmiş su: Temizlenmiş su, membranın diğer tarafından geçer ve kirleticilerden arındırılmış hale gelir.
 4. Atık su: Tutulan kirleticiler, membranın üzerinde kalır ve atık suyu oluşturur.

UV dezenfeksiyon sistemlerinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

 1. Etkinlik: UV ışığının mikroorganizmalar üzerindeki etkisi yüksektir ve geniş bir mikroorganizma yelpazesini etkisiz hale getirebilir. Bu sistemler, bakteri, virüs, protozoa, alg ve diğer mikroorganizmaların yok edilmesinde etkili bir şekilde çalışır.
 2. Kimyasal kullanımı yoktur: UV dezenfeksiyonu, suya kimyasal katkı yapmadan gerçekleştirilir. Bu nedenle, suya koku veya tat değişiklikleri getirmez ve kimyasal kalıntı bırakmaz.
 3. Hızlı işlem: UV dezenfeksiyon sistemleri, suyun hızlı bir şekilde dezenfekte edilmesini sağlar. UV ışığı anında etki gösterir ve suyun arıtılmasını hızlandırır.
 4. Ek bakım gerektirir: UV lambalarının düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, UV dezenfeksiyon sistemlerinin düzgün çalışması için düzenli bakım ve kontrol gereklidir.

İyon değişim sistemleri genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 1. İyon Değişim Reçinesi veya Membranı: İyon değişim reçineleri veya membranları, suyun içindeki iyonları yakalamak ve değiştirmek için kullanılır. Bu malzemeler genellikle polimerik yapıya sahiptir ve belirli iyonları tutma kapasitesine sahiptirler.
 2. Değiştirici İyon: İyon değişim sistemleri, belirli bir iyon türünü suyun içinden yakalamak ve bunun yerine başka bir iyonu salmak için tasarlanmıştır. Örneğin, sertliği azaltmak için kalsiyum ve magnezyum iyonlarının yerine sodyum iyonları salınabilir.
 3. Kontrol Sistemi: İyon değişim sistemleri genellikle bir kontrol sistemine sahiptir. Bu sistem, suyun akış hızını, değiştirici iyonların dozajını ve diğer parametreleri kontrol eder ve sistemin düzgün çalışmasını sağlar.

Su arıtma sistemleri nelerdir gibi soruları cevaplandırmak için Instagram sayfamızı ziyaret edebilir, ya da bizleri arayabilirsiniz.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Diğer Yazılar

Tags

Sağlıklı SU İçin

Şimdi İletişime Geçiniz

0 506 020 41 54