Canlı Destek

0324 341 1112

Deiyonizasyon

 Su arıtma kullanım amaçlarına uygun olarak suyun kendisini kirleten maddelerden arındırılmasıdır. Suyun saf haline getirilmesi için su arıtımı gereklidir. Su arıtma atıklarla kirletilmiş suyun geri dönüşümünü sağlar. Su arıtma öncelikli olarak kirletici katı maddelerden kurtarılma işlemiyle bu suyun fiziksel bir işlemden geçirilmesidir. Daha sonra kimyasal ve biyolojik bazı işlemlerden geçirilerek su saf haline getirilir. 

Su arıtma yapılırken dikkatli olunmalı ve gerekli denetimler sağlanmalıdır. Gerekli filtreleme işlemleri zamanında yapılmalı insan sağlığı risk altına sokulmamalıdır. Kamu kurumlarında su arıtma sistemleri için bu ayrıca özellik taşımakta olup kamu kurumları ve özel diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz işlemine yönelik olarak Su Arıtma Yönetmeliği de çıkarılmıştır. Her sektörde olduğu gibi Mersin Su Arıtma Cihazları firması yönetmeliğe uygun olarak cihazlarını sunar. 

Kamu Kurumlarında Su Arıtma Sistemleri Sektöründe Su Arıtmanın Kullanım Alanları?

Su arıtma sisteminin kullanım alanları gelişen teknolojiyle değişir. Evsel tüketim, fabrikalar, hastaneler, içme suyu vb. suyun bulunduğu her alan Mersin Su Arıtma Cihazları firması için kullanım alanıdır. Su arıtma sistemleri sayesinde su saf hali olan temiz, tatsız, kokusuz, renksiz haline kavuşmuş olur. 

Su arıtma sistemlerinin kullanım alanları arasında en çok dikkatli olunması gereken alan hastaneler için oluşturulan su arıtma sistemidir. Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında su; laboratuvar, kullanım suyu, içme suyu üretimi, sterilizasyon üniteleri, çamaşırhaneler, diyaliz üniteleri, hastane atık suları ve mutfakta kullanılır. Kullanılan suların bu alanlar için ayrıca arındırılmış olması hastalar ve hastane çalışanları açısından oldukça önemlidir. Her alan için kullanılacak cihaz aynı değildir. Mutfak için su arıtılırken kullanılan cihaz ile diyaliz için kullanılan cihaz farklıdır. Mersin Endüstriyel Su Arıtma Cihazları firması cihazlarını, bu aynı kullanım alanı içindeki farklı bölümlerde amacına uygun olarak kullanır.

Kamu Kurumlarında Su Arıtma Sistemleri Sektöründe Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Su arıtma suyun kullanım amacına uygun olarak yapılır. Kurallar göz önüne alınarak toplum sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde su arıtma gerçekleştirilir. Su arıtma cihazları bazı sektörler için öncelikli denetlenmesi gereken cihazlardır. Hastanelerde suyun kullanım alanı geniştir ve denetlenmesi gereken bu cihazların hepsinin teknik özellikleri birbirinden ayrıdır. Laboratuvarlarda yapılan testlerin en ari sonucu vermesi için suyun kalitesi önemlidir. Suyun %99 oranında saflaştırılarak arıtılmış olması gerekir. Böbrek hastalarının kanının süzüldüğü diyaliz üniteleri için ise kamu kurumları ve özel diyaliz merkezleri için ayrıca çıkarılmış olan Su Arıtma Yönergesi göz önüne alınır. Yönerge kapsamındaki tesisat ve borular kolayca dezenfekte edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. CE belgesine sahip olmak zorunludur. Yönergeye uygun olarak Mersin Endüstriyel Su Arıtma Cihazları firması tarafından yetkilendirilmiş yetkili teknik servisi kurulumu sağlar. Mutfakta kullanılan suların tüketime uygun olması yemekleri tüketecek hastalar bakımından elzemdir. Çamaşırhaneler kullanılacak suyun makinelerde kireçlenmeye ve erken bozulmaya yol açmaması gerekir. Su arıtma yapılırken doğru ve teknik olarak yeterli olan cihazların seçilmesi gerekir. Suyun su olma özelliği değiştirilmeden arıtma yapma işleminin tamamlanması şarttır.

Kamu Kurumlarında Su Arıtma Sistemleri Sektöründe Su Arıtmanın Avantajları

Kamu kurumlarında su arıtma sistemleri sektöründe su arıtmanın avantajları bu şekildedir: 

  • Sağlık ve güvenlik
  • Maliyet tasarrufu
  • Çevre koruma:
  • Su tasarrufu
  • İşletme kolaylığı